POLITYKA PRYWATNOŚCI WITRYN INTERNETOWYCH VESTA GROUP

 

Kim jesteśmy?

VESTA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk, wpisana została do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 października 2019 roku pod numerem KRS 0000628292. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 365006729; posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833210178.

Spółka pełni rolę ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH w ramach grupy przedsiębiorstw działających pod nieoficjalną – roboczą nazwą „VESTA GROUP”, tj.:

 1. VESTA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 24 kwietnia 2016 roku pod numerem KRS 0000614751. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 364302839; posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833201357;
 2. VESTA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 29 października 2019 roku pod numerem KRS 0000628292. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 365006729; posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833210178;
 3. VESTA GROUP WARSZAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk , wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 18 grudnia 2019 roku pod numerem KRS 0000819745. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 385106734; posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833382850;
 4. VESTA GROUP WARSZAWA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w dniu 5 lutego 2020 roku pod numerem KRS 0000827298. Spółka wpisana jest do Krajowego Rejestru Urzędowego Podmiotów Gospodarki Narodowej pod numerem REGON: 385494423; posiada numer identyfikacji podatkowej NIP: 5833388255.

W jaki sposób możesz się z nami skontaktować?

Możesz skontaktować się z nami na kilka sposobów:

 • za pośrednictwem formularza zamieszczonego na naszych stronach internetowych – w zakładce KONTAKT;
 • dzwoniąc na jeden z numerów telefonów: 794 000 444 lub 794 100 333;
 • pisząc na adres mailowy: biuro@vestagroup.pl lub korespondencyjny: VESTA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk.

Czy musisz nam podawać swoje dane osobowe?

Na żadnym etapie nie masz obowiązku podawania nam swoich danych osobowych.

Musisz jednak pamiętać, że czasami podanie przez Ciebie danych może okazać się niezbędne, np.: jeżeli zechcesz nawiązać z nami kontakt lub skorzystać z naszej oferty. Jeśli udostępnisz nam swoje dane osobowe, wówczas będziemy ich ADMINISTRATOREM.

Jakie dane zbiera i przetwarza Administrator?

Co do zasady za pośrednictwem naszych witryn internetowych zbieramy tylko te dane, które sam nam udostępnisz, niezbędne do nawiązania z Tobą kontaktu, i to wyłącznie wtedy, gdy o kontakt ten poprosisz, tj.: imię i adres mailowy, które wpisujesz w przesyłanym do nas formularzu. Jeśli zdecydujesz się na kontakt telefoniczny, przetwarzać będziemy także Twój numer telefonu.

Jeśli spodoba Ci się nasza oferta, poprosimy Cię o kolejne dane. Wszystko jednak w swoim czasie, na jasnych zasadach i za Twoją zgodą.

Pamiętaj jednak, że nasza witryna obsługiwana jest przez pliki cookies, które zbierają dla nas dane statystyczne (google-analytics.com).

W jakim celu Administrator zbiera i przetwarza Twoje dane?

Za pośrednictwem naszych witryn internetowych zbieramy i przetwarzamy Twoje dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje zgłoszenie/zapytanie przesłane do nas za pośrednictwem formularza kontaktowego.

Jeżeli podejmiesz decyzję o skorzystaniu z naszej oferty, wówczas Twoje dane osobowe będziemy zbiera

również poza witryną – w celu zawarcia i wykonania umowy oraz usług towarzyszących, jeżeli takimi będziesz oczywiście zainteresowany.

Twoje dane przetwarzać możemy w celach marketingowych, jednak Twoja wola i zgoda mają tutaj zawsze nadrzędne znaczenie.

Pamiętaj, że Twoje dane możemy przetwarzać również w celu wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych, ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów, a także dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń.

Czy Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w sposób zautomatyzowany?

Za wyjątkiem danych statystycznych, zbieranych przez pliki cookies, nie zbieramy ani nie przetwarzamy w sposób automatyczny żadnych informacji o Tobie ani Twojej aktywności.

Pliki cookies

Nasze witryny internetowe wykorzystują cookies google-analytics.com, które służą do prowadzenia statystyk. Dokładny sposób działania i politykę prywatności Google Analytics można znaleźć pod adresem: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Nasze witryny internetowe korzystają również z cookies sesyjnych (tymczasowe informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji, czyli jej zamknięcia), wydajnościowych (zbierają informacje na temat najczęściej odwiedzanych stron lub komunikatów o błędach itp.) oraz funkcjonalnych (zapisują ustawienia użytkownika).

Korzystanie z naszych witryn internetowych oznacza, że obsługujące je pliki cookies będą zapisywane w Twoim urządzeniu. Pamiętaj, że możesz kasować je z twardego dysku swojego urządzenia, zablokować lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku. W tym celu dokonaj zmiany ustawień swojej przeglądarki: Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję. Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję. Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję. Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję. Zmiany ustawień cookies mogą jednak wpłynąć na niektóre funkcjonalności.

Brak zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza akceptację dla stosowania cookies.

Jak długo Administrator przetwarza Twoje dane osobowe?

Przetwarzamy Twoje dane osobowe tylko przez okres niezbędny do: obsługi Twojego zapytania/zgłoszenia, wykonania zawartej z Tobą umowy i obsługi wszelkich związanych z nią roszczeń (do czasu ich przedawnienia), a także przez okres niezbędny do wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

Czy Administrator udostępnia komuś Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe możemy udostępni

innym podmiotom wyłącznie wówczas, gdy jest to konieczne, nadto zgodne z przepisami prawa lub Twoją wolą. Nigdy nie udostępniamy Twoich danych osobowych podmiotom przypadkowym!

Możemy udostępnić Twoje dane osobowe podmiotom z nami współpracującym lub świadczącym na naszą rzecz usługi (informatyczne, prawne, finansowe, etc.).

Pamiętaj, że mamy obowiązek udostępnić Twoje dane osobowe właściwym organom, jeżeli zgłoszono żądanie udzielenia takich informacji w oparciu o odpowiednią podstawę prawną.

Jakie uprawnienia Ci przysługują?

Jeżeli przetwarzamy Twoje dane osobowe, to przysługują Ci wobec nas następujące prawa:

 • dostępu do Twoich danych osobowych oraz ich sprostowania;
 • żądania usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych;
 • przenoszenia Twoich danych osobowych;
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych w dowolnym momencie;
 • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W jaki sposób możesz realizować swoje uprawnienia?

Wymienione wyżej uprawnienia możesz zrealizować w każdym czasie, występując z odpowiednim żądaniem:

 • bezpośrednio do nas: mailowo: biuro@vestagroup.pl lub korespondencyjnie: VESTA GROUP Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Gdańsku, ulica Leszczynowa 10 F, 80-175 Gdańsk;
 • do organu nadzorczego: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Urząd Ochrony Danych Osobowych, ulica Stawki 2, 00-193 Warszawa, kancelaria@uodo.gov.pl

Informacje dodatkowe

Polityka prywatności, to dokument jednostronny, w którym, w zależności od naszych potrzeb lub wymogów prawa, możemy wprowadzać zmiany. O takich przypadkach będziemy jednak informować!